Liên Hệ

: email: tranhmynghe@gmail.com * DĐ: 0945 942 968 * Giao hàng toàn quốc

Bát Tiên Đắc Đạo

Bát Tiên là 8 vị Tiên ở 8 động đá của núi Bồng Lai trên đảo Bồng Lai nơi cõi Thiêng liêng. Theo truyền thuyết Đạo Lảo , Bát Tiên gần giống như các vị thánh đem lại sự bình yên cho gia chủ.

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ngũ phúc lâm môn là năm điều phước đến nhà.

Đây là câu chúc tụng mà người Tàu thường dùng để chúc người cất nhà mới, ăn lễ Tân gia.

 

五 福 臨 門

Ngũ:Năm, thứ năm. Phúc: phước, điều may mắn tốt lành. Lâm: tới. Môn: cửa, nhà.

Ngũ phúc lâm môn là năm điều phước đến nhà.

Đây là câu chúc tụng mà người Tàu thường dùng để chúc người cất nhà mới, ăn lễ Tân gia.

Theo Kinh Thư, Ngũ phúc ở vào Trù thứ 9 trong Hồng Phạm Cửu Trù, gồm:

·         Nhứt viết Thọ.

·         Nhị viết Phú.

·         Tam viết Khang ninh.

·         Tứ viết Du hảo đức.

·         Ngũ viết Khảo chung mệnh.

Nghĩa là:

·         Một là Thọ (sống lâu).

·         Hai là Phú (giàu).

·         Ba là Khang ninh (mạnh khỏe, an vui).

·         Bốn là Du hảo đức (yêu chuộng cái đức).

·         Năm là Khảo chung mệnh (chết già được trọn đời).

Đó là theo Kinh Thư. Ngoài ra, người ta còn nói:

Ngũ phúc gồm: Phú, Quí, Thọ, Khang, Ninh.

© Cửa hàng Tranh Mỹ Nghệ

Vũ Quang Thiện - SN 203 - Khu 8 - Thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình - ĐT:0945942968

Giấy phép Kinh doanh số: 08D 011 cấp ngày 28/8/2000

WebDoanhNghiep.biz thiết kế web này