Chữ Lộc

Chữ Lộc                                       
Kích thước: 58cm x58cm                             
Chất liệu:  đồng vàng
Xuất xứ: Tranh mỹ nghệ Đồng Xâm - Kiến Xương - Thái Bình

Sản phẩm cùng loại với "Chữ Lộc"

 • Tranh Vinh Hoa Phú Quý

  Tranh đồng: Vinh Hoa Phú Quý giả cổ

 • Trống Đồng

  Mặt trống đồng

  Chất liệu: Đồng đỏ nguyên chất

  Chân gỗ đục, chạm

  Đường kính mặt trống: 50cm , 60cm,

 • Đại Tự

  Đại tự: Đức Lưu Quang

  Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất liền

  Kích thước: 150cm x 60cm

  Xuất xứ: Làng nghề Đồng Xâm - Thái Bình

 • Bách Phúc - Song Bình

  Tranh đồng : Bách phúc - Song bình

  Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất liền

  Kích thước: 126cm x 82cm

  Xuất xứ: Làng nghề Đồng Xâm - Thái Bình

 • Tranh Đồng: Chữ Tâm - Tứ Quý

  Tranh đồng: Chữ Tâm - Tứ quý

  Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất liền

  Kích thước: 175cm x 96cm

  Xuất xứ: Làng nghề Đồng Xâm - Thái Bình

 • Tranh Đồng: Tứ Quý

  Tranh đồng: Tứ quý

  Chất liệu:Đồng vàng nguyên chất - đồng liền

  Kích thước: 105cm x 45cm x 4

  Xuất xứ: Làng nghề Đồng Xâm - Thái Bình

 • Tranh Đồng: Chữ Tâm

  Tranh đồng: Chứ Tâm - Tứ bình

  (4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông)

  Chất liệu: Đồng vàng liền

  Kích thước 1,75m x 0,96m

  Xuất xứ: Làng nghề Đồng Xâm - Kiến xương - Thái Bình

 • Trống Đồng

  Trống đồng 64 tỉnh thành

  Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất

  Công nghệ ăn mòn, đường nét sắc xảo

  Kích thước: 1m x 1m

 • Tứ Quý

  Tứ quý đồng: Xuân - Hạ - Thu - Đông

  Chất liệu: Đồng vàng

  Kích thước: 118cm x 42cm (hoặc theo yêu cầu)

  Xuất xứ: Đồng Xâm - Thái Bình

 • Tứ Quý

  Tứ quý đồng: Xuân - Hạ - Thu - Đông

  Chất liệu: Đồng vàng liền

  Kích thước: 98cm x 38cm

  Xuất xứ: Đồng Xâm - Thái Bình

 • Tứ Quý

  Tứ quý đồng: Xuân - Hạ - Thu - Đông

  Chất liệu: Đồng vàng

  Kích thước: 98cm x 38cm

  Xuất xứ: Đồng Xâm - Thái Bình

 • Thuận Buồm Xuôi Gió

  Tranh đồng: Thuận buồm xuôi gió

  Chất liệu: Đồng vàng liền

  Kích thước: 80cm x 64cm.

  Xuất xứ: Đồng Xâm - Thái Bình

© Cửa hàng Tranh Mỹ Nghệ

Vũ Quang Thiện - SN 203 - Khu 8 - Thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình - ĐT:0945942968

Giấy phép Kinh doanh số: 08D 011 cấp ngày 28/8/2000

WebDoanhNghiep.biz thiết kế web này